MSZE ŚWIĘTE

Nasz klasztor nie posiada kaplicy publicznej ani półpublicznej. Codziennie jednak każdy kapłan odprawia Mszę Świętą. Z uwagi na kontemplacyjny charakter naszego domu stosunkowo łatwo można u nas zamówić odprawienie Mszy. W takim przypadku można w niej uczestniczyć razem ze wspólnotą zakonną, po uprzednim uzgodnieniu. Odprawiamy:

  • msze indywidualne
  • nowenny mszy
  • msze gregoriańskie (co to są msze gregoriańskie? Zobacz → pod tym linkiem)

Msze można zamawiać pod adresem klasztoru: sopot@karmelicibosi.pl lub telefonicznie pod numerem +58 5511881 (prosimy o rozmowę w sprawach mszalnych). Stypendium mszalne można przekazać osobiście, wpłacić na nasze konto podane w danych kontaktowych albo wysłać pocztą.

Sposób zamawiania Mszy

Najpierw piszemy mejla na podany adres lub dzwonimy na podany numer telefonu. Tą drogą uzgadniamy termin mszy i stypendium. Następnie wpłacamy stypendium mszalne na podane konto bankowe z tytułem wpłaty: Msza za NN, wg. uzgodnienia, chyba że inaczej zostało ustalone z przełożonym. Nadejście wpłaty zostanie przez nas mejlowo potwierdzone. Dopiero od tego momentu Msza jest zamówiona. Jeżeli chcemy uczestniczyć w celebracji mszalnej, uzgadniamy to wcześniej. Sprawami mszalnymi zajmuje się przełożony domu.

adres odbiorcy

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. B. Głowackiego 3
81-744 Sopot
 

numer konta

41 1750 0012 0000 0000 1388 8698
(Konto dla stypendiów mszalnych jest kontem ogólnym klasztoru)

tytuł wpłaty

Msza za NN, wg. uzgodnienia


Wpłaty z zagranicy i w innych walutach na stronie naszych kontaktów