Dotpay Icon

Historia

Historia tej placówki sięga lat siedemdziesiątych. Wtedy to ojcowie Elizeusz i Mateusz Trzeciakowie otrzymali od swoich krewnych – Stanisława i Heleny Święcickich – dom z ogrodem przy ul. Głowackiego 3. Dnia 24 kwietnia 1974 roku przybył tam o. Seweryn Walczak, aby sprawować pieczę nad domem. Na początku lat osiemdziesiątych podjęto decyzję o budowie domu zakonnego na tym terenie. Do prac przystąpiono w roku 1986. Nowy dom oraz kaplica domowa zostały poświęcone dnia 1 lipca 1986 roku. Od roku 2012 przy klasztorze działa Instytut Duchowości Karmelitańskiej. Klasztor jest kanonicznie erygowany od 13.10.2015.

Skip to content