aktualności klasztoru Sopot wróć

Dziesiątka za Karmel


3 czerwca, 2019

ŻYWY RÓŻANIEC POWOŁANIOWY

Inicjatywa, która powstała w Roku Jubileuszu 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie oraz  300. rocznicy koronacji Jasnogórskiego Obrazu, ma na celu codzienną modlitwę dziesiątką różańca świętego w intencji powołań do naszego Zakonu Karmelitańskiego, w szczególności do naszej Warszawskiej Prowincji Karmelitów i Karmelitanek Bosych.

Imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszających się do Róży Powołaniowej, zostają wpisane do Księgi Przyjaciół Karmelu, a w dowód wdzięczności w każdym miesiącu jest odprawiana Eucharystia w intencji wszystkich Członków danej Róży. Za każdą Różę jest celebrowana co miesiąc osobna Msza święta.

Czekamy na chętnych, którzy codziennie będą się modlić dziesiątką Różańca świętego oraz krótką modlitwą, zamieszczoną poniżej. Każda zgłoszona osoba otrzymuje „pakiet powitalny”, dlatego ważne jest, by podać swoje miejsce zamieszkania. Zmiana tajemnic Różańca odbywa się samodzielnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w szczególny dzień modlitw o powołania. Osoba z pierwszą tajemnicą odmawia także modlitwy wstępne, tj. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Niech tajemnice Różańca świętego przemieniają życie osób, zapisujących się do Żywego Różańca Powołaniowego, a modlitwa, którą wznoszą do nieba, przyczynia się do wzrostu nowych i świętych powołań do Zakonu Braci i Sióstr Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Wielkie „Bóg zapłać” wszystkim, którym leży na sercu sprawa powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Oby było nas jak najwięcej! Chwała Panu i Niepokalanej!

błogosławię

o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD, 
duszpasterz powołań i młodzieży
Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Trwają zapisy do XIII Róży Powołaniowej.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: powolania@karmelicibosi.pl
lub pod numerem tel. 515 544 378.