Zapisy

Aby wziąć udział w wykładach, należy zgłosić swój udział. Prosimy o nadsyłanie drogą mejlową lub pocztą zwykłą następujących informacji:

 1. imię i nazwisko
  adres
  data i miejsce urodzenia
  e-mail
  telefon
 2. Decyzję, czy chcemy studiować jako słuchacz regularny czy jako wolny. Wolni słuchacze nie zdają egzaminów i nie otrzymują żadnego zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 3. Informację o zdobytym wykształceniu (podstawowe / średnie / wyższe)

e-mail: carmelitanum.sopot@karmelicibosi.pl

Każde zgłoszenie potwierdzamy taką drogą, jaką nadeszło. Nie można tego jednak uczynić telefonicznie lub SMS-em. Nie przyjmujemy połączeń od numerów zastrzeżonych.

Zachęcamy do studium jako słuchacz regularny! Sprawdzenie zdobytej wiedzy upewnia w niej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać od 17 czerwca do 1 października. Odpowiemy na każde zgłoszenie we wrześniu lub wcześniej.