Plan Zajęć

Kalendarz wykładów i wydarzeń Instytutu Duchowości Carmelitanum

Wykłady w roku 2018/19

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie według powyższego planu, w środy w godzinach od 17:00 do 20:10. Prosimy przychodzić ok. 16:45.

Na ten rok przewidziane są następujące przedmioty:

  1. Życie i nauka świętej Teresy od Dzieciątka Jezus [24 godziny] – o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Pawłowski) OCD
  2. Historia duchowości [12 godzin] – ks. dr Marcin Puziak
  3. Wstęp do duchowości – mądrość mistyczna [14 godzin] – o. Bertold od Maryi (Dąbkowski) OCD
  4. Ćwiczenia ze świętych Karmelu [8 godzin] – o. Krzysztof od Jezusa (Jarosz) OCD
  5. Wykład rektorski (zostanie ustalony) [10-12 godzin]

Łącznie 68 godzin wykładowych, 1 godzina na rozpoczęcie roku i 1 jako zakończenie. Nadto przewidujemy wspólne rekolekcje i wyjazd integracyjny na początku roku akademickiego.

Szczegóły można przeczytać w kalendarzu Googlowym:

Aby dołączyć do swoich kalendarzy Google kliknij powyżej w ikonkę w prawym dolnym roku “+ Google Kalendarz” lub dołącz kalendarz “carmelitanum.sopot@gmail.com” w aplikacji kalendarza na telefonie. W ten sposób będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnego planu zajęć.