Plan Zajęć

Sierpień 30, 2017

Kalendarz wykładów i wydarzeń Instytutu Duchowości Carmelitanum

Wykłady w roku 2017/18

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie według powyższego planu, w środy w godzinach od 17:00 do 20:10. Prosimy przychodzić ok. 16:45.

Na ten rok przewidziane są następujące przedmioty:

  1. Życie i nauka świętej Teresy od Jezusa [24 godziny] – o. Wojciech od Jezusa Ukrzyżowanego (Ciak) OCD
  2. Historia duchowości [12 godzin] – ks. dr Marcin Puziak
  3. Wstęp do duchowości – mądrość teologiczna [14 godzin] – o. Bertold od Maryi (Dąbkowski) OCD
  4. Biblijne podstawy duchowości [10 godzin] – o. Robert od Ducha Świętego (Marciniak) OCD
  5. Ćwiczenia ze świętych Karmelu [8 godzin]

Łącznie 68 godzin wykładowych, 1 godzina na rozpoczęcie roku i 1 jako zakończenie. Nadto przewidujemy wspólne rekolekcje i wyjazd integracyjny na początku roku akademickiego.

Szczegóły można przeczytać w kalendarzu Googlowym: Kalendarz Carmelitanum w Sopocie