aktualności klasztoru Sopot wróć

Różaniec w czasie pandemii


Marzec 17, 2020

Drodzy w Chrystusie Panu.

Jako bracia Karmelici Bosi łączymy się w Wami w tym szczególnym czasie w modlitwie. Dlatego będziemy przed Najświętszym Sakramentem każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać w kościele Różaniec z prośbą o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
Zachęcamy Was wszystkich, abyście w łączności z nami i innymi, modlili się w tym czasie i w tych intencjach w swoich domach.

Poza tym pamiętamy o Was w naszych codziennych modlitwach.

o. Tomasz OCD – przełożony domu.